Co ze sobą począć ???
Człowiek - najlepszy przyjaciel żółwia -
Błędne koło biurokracji?
Jaki to samochód ?!